icone drapeau france
Hemsida » Läkemedel

Läkemedel

élément déco

Marknader

Vi maler medicinalväxter och andra naturliga råvaror som sedermera återfinns i mediciner.

Vi maler medicinalväxter och andra naturliga råvaror som sedermera återfinns i mediciner.
Hittills bearbetar vi enbart medicinalväxter mot denna marknad, MEN, vi slutförde nyss ett projekt som lyfter företaget via tre renrum (ISO8) med var sin kvarn (fluidized classifier jetmill), omklädningsrum och styrsystem (SCADA). God energitillgång med egen transformator på 1000 kVA varav 264 kW går till fina oljefria Atlas Copco kompressorer.
Här vill vi finmala stora volymer av excipienter, som tex. laktos och talk.
Medicinalväxter

 

Vi tillägnar två processhallar åt aktiviteten.

Vi maler medicinalväxter och andra naturliga råvaror som sedermera återfinns i mediciner efter extrahering (klassiskt vattenavkok, med lösningsmedel eller med superkritisk koldioxid).

Vid malning av naturliga råvaror är det viktigt med en noggrann sortering av växterna innan malning. Om fel planta mals, utvinns fel molekyler i efterkommande extraheringsprocesser (urlakning). Sorteringen görs manuellt.

Våra kunder föredrar att importera ofragmenterade växter för att kunna kontrollera dem och undvika fusk. Malningen görs just-in-time för att minska förlusten av molekyler innan utvinning.

Det är viktigt med rätt kornstorlek. Damm sätter igen efterföljande processfilter. Men samtidigt har ett finmalet pulver större specifik yta, vilket hjälper till att extrahera molekylerna.

Med många pulverbearbetnings tjänster och 23 oberoende processhallar är AFT en idealisk outsourcingpartner.

Brett sortiment av pulverprocesser

Marknader

AFT bearbetar både råvara (bulk) och näst intill färdiga kosmetiska varor.
Vi maler medicinalväxter och andra naturliga råvaror som sedermera återfinns i mediciner.
Med hjälp av finmalning, coating, siktning mm får vi bland annat följande pulver att fungera: Konsistensgivare, smakförstärkare, kakaofett, vattenlösliga fibrer.
Vi bearbetar näringstillskott för djurfoder, och är godkända av lokala myndigheter.
Kemiska reaktioner förbättras ibland av en större specifik yta. Vax, UV-stabilisatorer, flamskyddsmedel och katalysatorer är ofta mer effektiva om de är mikroniserade.
Blandning och mikronisering av tekniska pulver som bakelit, glimmer (CAS nr. 12001-26-2) etc.
Mikronisering av kosttillskott utan att försämra deras egenskaper.